Om Undervisningsbanken


Tanken bag Undervisningsbanken har været et ønske om, i samarbejde med skoler og undervisere, at tilvejebringe læremidler, der på den ene side er fleksible og understøtter individualiserede forløb, og på den anden side kan skabe fagligt overblik for eleverne.

Spredningen i elevernes faglige forudsætninger har været stor, og bliver ikke mindre med de politiske målsætninger om at 95 % af en årgang, skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der stilles altså både større krav til rummeligheden i de pædagogiske tilbud på skolerne, og til de læremidler, der benyttes. 

Målet er at skabe en elektronisk Undervisningbank, som indeholder alsidige materialer, der er egnede til mange forskellige formidlingsformer og som kan kombineres af den enkelte lærer i konkrete læringsaktiviteter.

Man kan finde forslag til beskrivelser af spændene læringsaktiviteter, opgave- projekt- og caseoplæg på en sådan måde, at uddannelsernes kompetencemål dækkes.

På forlaget arbejder vores redaktører med at udvikle den indholdsmæssige side af banken, mens forlagets software-afdeling, sørger for at teknikken fungerer.

I Undervisningsbanken finder du nu et bredt udvalg af materialer til en række erhvervsuddannelser. Vi kommer gerne på besøg på skolerne og præsenterer banken og dens indhold. Kontakt os her