Struktørsamfundet - version 2014

20. december 2013

Struktørsamfundet version 2014 er nu klar i Undervisningsbanken.

Du finder Struktørsamfundet her:

Grundforløb > GF: Bygge og Anlæg > GF: Struktør > Struktørsamfund

og her:

Hovedforløb > HF: Bygge og Anlæg > GF: Struktør > Struktørsamfund


I version 2014 er der følgende tiltag:

2. hovedforløb:    
Rørvej 9 rettet i forhold til koter

3. hovedforløb:    
Detaljeret beskrivelse ved byggemodningsprojektet
Materialer med oplysninger omkring stof til byggemodningsprojektet (omfattende)

4. hovedforløb:    
Aktivitetshus ved Storebælt
Tilføjelse af Fabriksvej 4 med beskrivelse (kloakprojekt med udskillere og tankanlæg)
Spørgsmål til vejledningen for nedsivning op til 30 PE, samt link til vejledning op til 30 PE

5. hovedforløb:     
Anlægsvej 2 og 3 rettet i forhold til fejl i beskrivelsen
På Boligvej er der layout til hver enkelt parcel

6. hovedforløb:    
Tilføjelse af Svendevej 10 med beskrivelse

Belægning:         
52 spørgsmål til belægning og vej    (tilføjet lidt flere spørgsmål)

Kloak:         
56 spørgsmål til kloak        (tilføjet lidt flere spørgsmål)
Justering af alle kloak praktikopgaver

Tiltag  på model        
Der er lavet link fra model til layout ved samtlige matrikler/opgaver

Vejledningen er rettet til 

God fornøjelse med den nye udgave!   

Med venlig hilsen
Helle Grubbe, Erhvervsskolernes Forlag

 

Copyright © undervisningsbanken.dk, 2013
All rights reserved.


Kontakt os på:
ef@ef.dk