Struktørsamfund

12. april 2013

Nyt til Struktøruddannelsen

Velkommen til Struktørsamfundet! 

Struktørsamfundet er en CAD-fil, der indeholder projekter, vejledninger m.m. til struktøruddannelsen. Ud over tegninger indeholder filen et stort antal Word-dokumenter, som indeholder projektbeskrivelser med tilhørende spørgsmål og problemstillinger, som kan danne udgangspunkt for den skriftlige del af elevens besvarelser.

Såvel tegninger som Word-dokumenter gemmes i en personlig udgave af Struktørsamfundet, så elevens arbejde udbygges løbende gennem hele uddannelsesforløbet. Alt sammen i kun én fil.
Allerede på grundforløbet kan eleven arbejde med de første tegninger og projekter, men samfundet er udbygget, så hele anlægsuddannelsen er dækket. Byg er dækket til og med trin 1, og vil senere også omfatte Trin 2.

Der er udarbejdet en detaljeret vejledning til Struktør samfundet, som danner overblik over samtlige projekter og vejledninger, tilhørende de forskellige skoleforløb.

Du finder Struktørsamfundet her:

Grundforløb > GF: Bygge og anlæg > GF: Struktør > Struktørsamfund

Hovedforløb > HF: Bygge og anlæg > HF: Struktør > Struktørsamfund