Lokal afvikling af visitationstests

Ie _indstillinger I forbindelse med afviklingen skal der dannes en mail med testresultatet, hvilket sker på serveren http://kurser.ef.dk. Dette kan i nogle installationer give problemer pga. opsætningen af sikkerhedsindstillinger i den lokale browser i Internet Explorer, der forsøger at sikre sig mod såkaldt cross-domain scripting.

Hvis testene afvikles fra serverlinkene virker alt helt korrekt, men afvikles der lokalt kan det være nødvendigt at foretage følgende tilretninger:
Funktioner -> Internetindstillinger -> Sikkerhed -> Websteder du har tillid til
Ie _tillid Klik på Websteder og tilføj http://*.kurser.ef.dk (sørg for at fjerne fluebenet ved "Kræv servergodkendelse" Klik herefter på "Brugerdefineret niveau", og deaktiver XSS-filteret.

Nu virker testene korrekt efter hensigten.
faq_xss