Distribution

Materialet kan distribueres til eleverne på flere forskellige måder:

Link
Undervisningsbanken genererer automatisk et link. Linket kan placeres som en læringsaktivitet i Elevplan, i Fronter, på skolens intranet, i en mail osv.

Tryk selv
Undervisningsbanken kan danne en samlet pdf-fil, som indeholder de læremidler, brugeren har valgt. Undervisningsbanken laver forside, indholdsfortegnelse og sidenummerering. Filen kan gemmes, printes og kopieres efter behov.

Lad os trykke
Den samlede pdf-fil kan trykkes på forlagets POD-center. Kontakt Anne-Marie Kristiansen på amk@praxis.dk for oplysninger om priser og leveringstid.