Det finder du i banken

Undervisningsbanken indeholder:

- og vi finder sikkert på mere! 

De forskellige materialer kan kombineres og målrettes direkte til elever, kursister, grupper eller hold. Der er også hele undervisningsforløb, som kan bruges umiddelbart - også som e-læring.

Det er også muligt at tilføje egne emner som f.eks. opgaver eller tekst lavet som Word-dokumenter, men også PowerPoints, film, billeder m.m. kan af den enkelte bruger benyttes til at supplere materialet med.