Betingelser

Materialet må anvendes af brugere, der retmæssigt har adgang til materialet i Undervisningsbanken ved tegnet abonnement, betalt afgift eller på anden vis opnået tilladelse fra PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag.

Materialer fra Undervisningsbanken må således kun anvendes til/af elever indmeldt på skoler med abonnement samt medarbejdere på sådanne skoler i den periode, der retmæssigt er opnået adgang i.

Medmindre andet er angivet, tilhører rettighederne til fotos m.m. PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag eller er underkastet en brugsretslicens, ifølge hvilken PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag ikke må sælge, udlåne eller overdrage disse.  Derfor må illustrationer i form af fotos, tegninger mv, som indgår som en integreret del af et af Undervisningsbankens objekter, ikke benyttes i anden sammenhæng. Ved tvivlsspørgsmål - kontakt PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag. 

Copydans regler gælder, hvorefter kopiering fra materialet kun må finde sted på institutioner, der har en aftale om kopiering med Copydan Tekst & Node, og kun inden for aftalens rammer. 

Se mere på www.copydan.dk

Abonnementet løber, til det opsiges, et skoleår ad gangen: 1/8 - 31/7.  Abonnementet kan, forud for et skoleår, opsiges inden den 1. maj.  Ved opsigelse af abonnement er skolen forpligtet til at fjerne og slette alle skolens forekomster af materialet.